הצעת מחיר

לקוחות נכבדים  !

ניתן לקבל הצעות מחיר מפורטות

הכוללות מפרט טכני ומחירים של המוצרים

בהתאם לבקשתכם.

        כתובתינו למשלוח הבקשה להצעת מחיר :yona@shmm.co.il

מספר הטלפון להתקשרויות                03-9410999

מספר הפקס להתקשרויות                03-9618122

loading